20 νέες προσλήψεις στον Δήμο Γλυφάδας – Οι ειδικότητες

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη 20 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών της πυρασφάλειας κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Γλυφάδας
Οκτώ ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Εργατών/ ΔΕ Εργατών Πυρασφάλειας
Δύο ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Β’ Κατηγορίας
Οκτώ ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας
Δύο ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου (΄Αλσους 15- Γλυφάδα ) από 4/6/2024 έως 6/6/2024 και από 08:00-14:00 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( χορηγείται από την υπηρεσία )
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Απαιτούμενα Ειδικά τυπικά προσόντα αντίστοιχα της αιτούμενης ειδικότητας όπως αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες.

Πιστοποιητικό γέννησης του οικείου Δήμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τους έχοντες ανήλικα τέκνα , για τους Δημότες μας θα αναζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία

Scroll to Top