4,5 δισ. διεκδικεί η ακτοπλοία από την ΕΕ για την ανανέωση του στόλου

Το Ναυτικό Επιμελητήριο έχει καταρτίσει μελέτη για κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία


Με μία εμπεριστατωμένη μελέτη για την ελληνική ακτοπλοΐα και τον κομβικής και ζωτικής σημασίας ρόλο της για τη σύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα διεκδικήσει κονδύλια ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών τα οποία θα δοθούν για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου.

Η ακτοπλοΐα συνδέει 116 κατοικίσιμα νησιά στα οποία ζει το 14,6% του πληθυσμού.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΝΕΕ, δρ Γιώργος Πατέρας στο ΝΜ σκοπός είναι να δοθούν χρήματα για την ανανέωση όλου του στόλου από τα πορθμεία τα ημερόπλοια μέχρι τα μεγάλα σκαριά και προσέθεσε:

“Θέλουμε τα πλοία, όσα περισσότερα από αυτά να κατασκευαστούν σε ελληνικές ναυπηγικές μονάδες”.

Υπολογίζεται ότι τα τρία τέταρτα του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού στόλου θα πρέπει να έχει ανανεωθεί έως το 2030.

Στη δημοσιότητα δόθηκε μόνο το πρώτο από τα τρία σκέλη της μελέτης στο οποίο καταγράφεται ο ρόλος και η σημασία της ακτοπλοΐας λόγω της πολυνησιωτικότητας της Ελλάδας, γίνεται η ακτινογραφία του στόλου.

Τα άλλα δύο τεύχη αφορούν τον τρόπο που θα εκταμιευτούν τα χρήματα και τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν θέλουν να κοινοποιηθούν.

Με τίτλο “Η ανανέωση του στόλου δεν μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω” αναφέρεται στη μελέτη η ηλικία των πλοίων το 2020:

– 13 συμβατικά πλοία με ηλικία άνω των 40 ετών εκ των οποίων τα πέντε , το κάθε ένα ξεχωριστά ανήκει σε μονοβάπορη εταιρεία. Αντιπροσωπεύουν το 12% του στόλου.

– 24 πλοία (4 highspeed Pax και 20 συμβατικά Ro-Pax) έχουν ηλικία μεταξύ 30-40 ετών. Αντιπροσωπεύουν το 23% του στόλου. Πρέπει να αρχίσει η σταδιακή αντικατάσταση ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση έως το 2030.

– 43 πλοία εκ των οποίων 25 Highspeed (15 Ro-Pax και 10 Pax ) και 18 συμβατικά έχουν ηλικία 20-30 έτη. Η αντικατάστασή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί γύρω στο 2030 καιλίγο αργότερα. Αποτελούν το 41% το στόλου.

-25 πλοία εκ των οποίων 19 και έξι Highspeed (4 RoPax, 2 Pax) νεώτερα της εικοσαετίας. Με τα σημερινά δεδομένα τα πλοία αυτά έχουν μια εικοσαετία ακόμη μέσα στην οποία θα μπορούν να δραστηριοποιούνται και η ανανέωσή τους υπολογίζεται το 2040. Αντιπροσωπεύουν το 24% του ακτοπλοϊκού στόλου.

Υπολογίζεται ότι το κόστος για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου μέσα στην επόμενη 10ετία θα ανέλθει στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα δύο δισεκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν “άμεσα” και αφορούν 37 πλοία άνω των 30 ετών . Τα άλλα 2,5 δισεκατομμύρια θα δοθούν για ανανέωση με 43 πλοία ηλικίας μεταξύ 20-30 ετών. Για πλοία ηλικίας μικρότερης των 20 ετών δεν υπάρχουν εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου θα έχει θετικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον αφού ευθύνεται για το 1,9% της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίων στην Ελλάδα και είναι ο τέταρτος πιο ρυπογόνος στόλος επιβατικών πλοίων μετά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Scroll to Top