Παγίδα ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους φορολογούμενους επαγγελματίες με εισοδήμα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, ακύρωση του συμβολαίου και πρόστιμα – φωτιά μέχρι 500.000 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν μετρητά στις αγορές ακινήτων, επιβολή ΦΠΑ, τέλους κλιματικής αλλαγής και τέλους παρεπιδημούντων για όσους διαθέτουν πάνω από δύο ακίνητα τύπου Airbnb, φέρνει το 2024 σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τα Νέα.

Οι 8+1 αλλαγές
Οι νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο σκιαγραφούν ένα νέο σκηνικό στην αγορά ακινήτων και στους φορολογούμενους από την Πρωτοχρονιά. Με τις νέες ρυθμίσεις:

Αντικειμενικά κριτήρια για εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb

Τέλος οι αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά

Νέος ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Νέος ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Επιβολή ΦΠΑ, τέλους παρεπιδημούντων και τέλους αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Τέλος κλιματικής αλλαγής σε όλα τα ακίνητα τύπου Airbnb

Πρόστιμα

Πολυκατοικία Airbnb