Ακίνητα: Οι διορθώσεις στο Ε9 – Ποιοι και μέχρι πότε πρέπει να τις κάνουν

Η σχετική προθεσμία, για να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τις απαιτούμενες διορθώσεις της περιουσίας τους στην πλατφόρμα του Ε9 και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 .

Αυτό αφορά τους φορολογούμενους που απέκτησαν το 2022 κάποιο ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή πούλησαν ή έγραψαν στα παιδιά και τα εγγόνια τους ακίνητη περιουσία ή τακτοποίησαν αυθαίρετες επιφάνειες και αποκάλυψαν τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των οικημάτων τους στους αρμόδιους δήμους τους.

Συνεπώς όσοι έχουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει να τις αναφέρουν στο έντυπο Ε9 διότι ο νέος φόρος ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν. Υπενθυμίζεται πως χωρίς την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ γίνονται οι παραπάνω διορθώσεις. Αξιοσημείωτο είναι δε πως μια διόρθωση στο Ε9 μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ καθώς προβλέπονται εκπτώσεις που φθάνουν έως και 90% για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.

Τα SOS που πρέπει να προσέξετε

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα εξής σημεία του εντύπου Ε9:

1.Ημιτελή κτίσματα:

Αυτά φορολογούνται με έκπτωση 60%. Για αυτόν τον λόγο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχουν  στην κατοχή τους.

2.Εμπράγματα δικαιώματα:

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά τους (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

Διότι  εάν δεν έχει αναγραφεί το είδος εμπράγματου δικαιώματος ή εάν έχει αναγραφεί λανθασμένα τότε το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

3.Αποθήκες – πάρκινγκ:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να τσεκάρουν τα τετραγωνικά μέτρα των οικημάτων που έχουν δηλώσει στο Ε9  διότι οι βοηθητικοί χώροι, όπως  αποθήκες, υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%

4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας:

Το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ θα “φουσκώσει” εάν έχει δηλωθεί λάθος το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο Ε9.  Ενώ σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

5.Οροφος:

Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψιν ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα

6.Ηλικία:

Στον κωδικό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Scroll to Top