Άλιμος: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ( Όλα τα θεμάτα)

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, στις 20:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 25 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ
Ορισμός και Εξουσιοδότηση νόμιμων εκπροσώπων στους λογαριασμούς του Δήμου Αλίμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τα πιστωτικά ιδρύματα.
2ο ΘΕΜΑ
Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
3ο ΘΕΜΑ
Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
4ο ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
5ο ΘΕΜΑ
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφασης με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου με θέμα «Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
6ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Ψηφιακή Αναβάθμιση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Αλίμου” με Κωδικό ΟΠΣ5031645 στο Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής “Αττική 2014-2020” (ΑΤΤ068, Α/Α ΟΠΣ: 2616).
7ο ΘΕΜΑ
10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2019.
8ο ΘΕΜΑ
13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019.
9ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή Κ.Α.Π. μηνός Αυγούστου έτους 2019.
10ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
11ο ΘΕΜΑ
Έκτακτη επιχορήγηση στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
12ο ΘΕΜΑ
Αίτημα προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας για την αύξηση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2019 καθώς και όλων των επόμενων ετών, λόγω της αύξησης των παιδιών στα νηπιαγωγεία του Αλίμου, που προέκυψε από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής αγωγής.
13ο ΘΕΜΑ
Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ».
14ο ΘΕΜΑ
Ανανέωση αδειών και χορήγηση νέων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης.
15ο ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικού Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επανακατασκευή παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο».
16ο ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
17ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη ενός ξερού πεύκου επί της οδού Καλαβρύτων 19.
18ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη ενός ξερού πεύκου επί της οδού Μενάνδρου 10.
19ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη μιας (1) κουτσουπιάς στην οδό Αυξεντίου 3.
20ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη ενός (1) ελαιόδεντρου επί της οδού Επονιτών 18.
21ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Κρήτης 1.
22ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη δύο (2) δένδρων κουκουναριάς επί της Λεωφόρου Καλαμακίου 75.
23ο ΘΕΜΑ
Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Σκανδείας 21 και Μυρτιδιωτίσσης 39.
24ο ΘΕΜΑ
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα «Διοργάνωση παρουσίασης κρητικών τοπικών εθίμων – Κρητικός Τρύγος – Πάτημα σταφυλιών – Απόσταξη τσικουδιάς – Κρητικό γλέντι».
25ο ΘΕΜΑ
Έγκριση διοργάνωσης Εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας.

Από το Γραφείο Τύπου &

Δημοσίων Σχέσεων

Scroll to Top