Μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δήμου Αλίμου για την ομαδική συνεργασία και την βιωματική διδαχής της οδικής ασφάλειας.