Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα προστασίας της `Πρώτης κατοικίας` με έξι μήνες προθεσμία

Έξι μήνες προθεσμία, από σήμερα έως και τα τέλη Δεκεμβρίου 2019 έχουν οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια για να υποβάλουν αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να «σώσουν» το σπίτι τους από πλειστηριασμό. 

Σήμερα το πρωί τέθηκε σε λειτουργία η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και μπορούν οι οφειλέτες που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία τους να υποβάλλουν αίτηση. Μέσω της πλατφόρμας, κάποιος μπορεί να ρυθμίσει μόνο όσες οφειλές έχουν ενυπόθηκη την πρώτη κατοικία και όχι και τα καταναλωτικά δάνεια ή τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες. Έτσι ο νέος νόμος «καλύπτει» 180.000 δανειολήπτες.

Τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας αφορούν το ύψος της οφειλής, την αξία της κατοικίας και το εισόδημα του δανειολήπτη.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους www.keyd.gov.gr, με την επιλογή του συνδέσμου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Η πρόσβαση θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Μέσω της πλατφόρμας θα αναζητούνται και θα ελέγχονται τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε3, Ε9) της τελευταίας 5ετίας του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη και του ή της συζύγου του, τα δικαιολογητικά που αφορούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, τις ΔΟΥ, όπως και το υπόλοιπο της οφειλής του κόκκινου δανείου που πρέπει να ήταν σε καθυστέρηση 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το σύστημα θα δέχεται τις αιτήσεις των δανειοληπτών 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τις αργίες. Το δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Το σύνολο του ανεξόφλητου καφαλαίου του δανείου (μαζί με τους τόκους) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή το ποσό των

– 130.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια

– 100.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια

Προσοχή: Σε περίπτωση που το δάνειο είναι σε ελβετικό φράγκο τότε για τον καθορισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος και του ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

 • Το δάνειο θα πρέπει να ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31/12/2018.
 • Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ για τα στεγαστικά και τις 175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

 • 12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία μένει μόνο ένα άτομο
 • 21.000 για δύο άτομα
 • 26.000 για ζευγάρι με ένα παιδί
 • 31.000 για 4 άτομα (παιδιά ή συγγενείς)
 • 36.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με 3 προσταυτευόμενα μέλη (παιδιά ή συγγενείς).

Επιπλέον, η ακίνητη περιουσία τόσο του δανειολήπτη, της συζύγου αλλά και των προστατευόμενων μελών δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε αξία τις 80.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών μέσων κατά την υποβολή της αίτησης.

Το ύψος των καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων, νομίσματα κλπ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Με την υποβολή της αίτησης, αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με τους ακόλουθους όρους:

 • Διαγραφή οφειλής: Eφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο του δανείου είναι 130.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου 80.000 ευρώ, τότε θα υπάρξει απομείωση οφειλής κατά 34.000 ευρώ ώστε να φθάσει το υπόλοιπο του δανείου στα 96.000 ευρώ και να διατηρηθεί ο λόγος Loan To Value ratio (LTV) στο 120%.
 • Αποπληρωμή σε 25 έτη: Έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου.
 • Χαμηλός τοκισμός με επιτόκιο 2%: προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.
 • Επιδότηση δόσης: Το νέο πλαίσιο προστασίας προβλέπει επιδότηση της δόσης του δανείου από 20% ως και 50% για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση πάντα την πρώτη κατοικία. Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη όσον αφορά τα νοικοκυριά, ενώ για τους επαγγελματίες υπάρχουν αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια που οδηγούν σε 30% οριζόντια επιδότηση. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα ως 3.125 ευρώ, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% για στεγαστικά δάνεια ή άλλους τύπους δανείων, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση ορίζεται στο 30%. Η επιδότηση του Δημοσίου διαρκεί όσο και η ρύθμιση, ενώ κάθε χρόνο επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης. Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.
 • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη: Στην περίπτωση που η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της κόκκινης οφειλής, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου.
Scroll to Top