Αυτό προκύπτει τα στοιχεία της ΤτΕ με βάση τα οποία η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις κατέγραψε για πέμπτο συνεχή μήνα θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 2,2%.

Η αύξηση είναι συμβατή με τη σταδιακή μεγέθυνση της οικονομίας που συντελείται τα δύο τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων… ξεκολλάει σιγά σιγά… μετά από 10 χρόνια πιστωτικής συρρίκνωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια αυτής της 10ετίας ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα συρρικνώθηκε κατά 100 δις ευρώ και συγκεκριμένα από τα 260 δις ευρώ περίπου το Μάιο του 2010 στα 160,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019. Aν και μέρος αυτών των δανείων έχει μεταφερθεί σε funds αλλά παραμένει ως χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Μεταστροφή

Η εικόνα ωστόσο αυτή δείχνει να μεταστρέφεται καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ η πιστωτική επέκταση υπήρξε θετική προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο, καταγράφοντας θετικό ρυθμό της τάξεως του 2,2%, αλλά και αύξηση του υπολοίπου των δανείων που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς τις τράπεζες στα 75,6 δισ. ευρώ, από 75,1 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι παγιώνεται η ανοδική τάση του ρυθμού χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται από τις αρχές του χρόνου και εντάθηκε το τελευταίο τρίμηνο.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΤτΕ, που δείχνουν ότι ειδικά τον Ιούνιο η μηνιαία καθαρή ροή δανείων προς τις επιχειρήσεις υπήρξε θετική κατά 936 εκατ.

Να εξηγήσουμε ότι η θετική μηνιαία καθαρή ροή δανείων δείχνει ότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ήταν περισσότερα από τα δάνεια που αποπληρώθηκαν και είναι και ένας από τους βασικότερους δείκτες που αποτυπώνει το κατά πόσο μια επιχείρηση ή μια οικονομία αναπτύσσεται.

Εξίσου ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του παραγωγικού τομέα της οικονομίας, δηλαδή των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ενισχύθηκε με ρυθμό 2,5% και η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης υπήρξε θετική κατά 808 εκατ. ευρώ.

Τα νοικοκυριά

Οι θετικές ενδείξεις στο μέτωπο της χρηματοδότησης είναι εμφανείς σε αυτή τη φάση στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς ο ρυθμός χρηματοδότησης των νοικοκυριών παραμένει αρνητικός στο -2,6% και η καθαρή ροή χρηματοδότησης τον Ιούνιο υπήρξε επίσης αρνητική κατά -111 εκατ. ευρώ.

Αιτία είναι το γεγονός ότι η αναθέρμανση της οικονομίας ξεκινά από τις επιχειρήσεις, που δημιουργούν θέσεις εργασίας και εντέλει τις προϋποθέσεις για την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των νοικοκυριών για κάλυψη των καταναλωτικών ή στεγαστικών αναγκών τους μέσω τραπεζικού δανεισμού.