Καμπάνες έπεσαν για την μη εφαρμογήτου αντικαπνιστικού νόνου σε Ηλιούπολη και Αλιμο.

Ηλιούπολη: Κατά τον έλεγχο που έγινε σε 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 9 καταστήματα και σε 2 θαμώνες.

Σε τρία ΚΥΕ επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ έκαστο για απουσία πινακίδων απαγόρευσης καπνίσματος και σε πέντε επιβλήθηκε το πρόστιμο των 500€ έκαστο για μη τήρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος.

Στην τελευταία περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ για μη λήψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος (υπήρχαν σταχτοδοχεία).

Στους 2 θαμώνες που βρέθηκαν να καπνίζουν σε χώρο που δεν επιτρεπόταν επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ στον καθένα.

Άλιμος: Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων στα 6 επιβλήθηκαν πρόστιμα.