«Οι ενέργειες αυτές δεν μας φοβίζουν, αντιθέτως χαλυβδώνουν τη θέλησή μας και μας πεισμώνουν. Προκαλούν όμως τρόμο και ανησυχία στους περιοίκους»,