Κάθε πολίτης αυτής της χώρας ακόμη και… νεογέννητος, θα έχει τον δικό του αριθμό ταυτοποίησης. Έναν αριθμό «ομπρέλα» ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ο οποίος επίσης θα αποδίδεται από το μαιευτήριο), τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας (ο οποίος θα αλλάξει καθώς μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν αποδοθεί οι καινούργιες ταυτότητες) αλλά και τον ΑΜΚΑ ο οποίος και σήμερα πρέπει να αποδοθεί στα παιδιά μέσα σε λίγες ημέρες από τη γέννηση του παιδιού. 

Η απόκτηση ενός και μοναδικού αριθμού –στο πρότυπο του Social Security Number που χορηγείται στις ΗΠΑ- αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Με τον συγκεκριμένο αριθμό «ομπρέλα» οι πολίτες θα συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες, θα έχουν ηλεκτρονική υπογραφή και φυσικά πρόσβαση στο «ηλεκτρονικό δημόσιο», την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα εκτελούνται ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με το δημόσιο.

Τα εμπλεκόμενα υπουργεία (ψηφιακής διακυβέρνησης, εργασίας, οικονομικών) έχουν εντοπίσει το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από τους πολλαπλούς αριθμούς ταυτότητας και τις διαφορετικές διαδικασίες απόδοσης αυτών αλλά και την αδυναμία «ταυτοποίησης» του κάθε πολίτη μέχρι την ενηλικίωσή του. Ενώ από την 1η ημέρα γέννησης γίνεται η επαφή με το ληξιαρχείο μέσα από το μαιευτήριο, ενώ δηλώνονται όλα τα στοιχεία στο ληξιαρχείο προκειμένου λίγες ημέρες μετά να αποδοθεί ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ δεν αποδίδεται παρά μόνο με την ενηλικίωση του ατόμου εκτός και αν ο ανήλικος έχει κάποια οικονομική συναλλαγή (απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, δικαίωμα είσπραξη επιδόματος κλπ).

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την απόδοση ενός αριθμού ταυτοποίησης (ο οποίος στην πραγματικότητα θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας) με την γέννηση του παιδιού. Η διαδικασία θα γίνεται χωρίς ταλαιπωρία για τους γονείς οι οποίοι ούτως ή άλλως επισκέπτονται το γραφείο του ληξιαρχείου για να δηλώσουν την γέννηση του παιδιού αλλά και το ΚΕΠ για να αποκτήσουν ΑΜΚΑ. Ένα «κενό» που πρέπει να καλυφθεί έχει να κάνει με τους ανήλικους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν έχουν ΑΦΜ (και φυσικά δεν υπάρχει ταυτοποίηση με τον ΑΜΚΑ) οπότε θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία απόδοσης και του ΑΦΜ αλλά και του αριθμού «ομπρέλα». Αυτό θα γίνει πιθανότατα μέσω της υποβολής της φορολογικής δήλωσης των γονιών καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος «μαζικής» επικοινωνίας με το δημόσιο χωρίς να υπάρξει ταλαιπωρία και επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ ή σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία.

Οι τελικές ανακοινώσεις για τον τρόπο και τις διαδικασίες απόδοσης αυτού του νέου αριθμού θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες σύμφωνα και με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.