Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή uα προστεθούν σε μια «γκρίζα λίστα» χωρών με ανεπαρκείς δημοσιονομικούς ελέγχους, αναφέρει έκθεση απο την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με έδρα το Παρίσι.

Μάλιστα επισημαίνει κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Από τους 11 τομείς που αξιολογήθηκαν, η Τουρκία θεωρήθηκε ότι απαιτεί μείζονες ή θεμελιώδεις βελτιώσεις σε εννέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Άγκυρα θα τεθεί υπό παρατήρηση για ένα έτος και θα μπορούσε να προστεθεί στη γκρίζα λίστα αν δεν παρουσιάσει βελτίωση.

Ο παρατηρηρής δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να προβεί σε «θεμελιώδεις βελτιώσεις σε μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τρομοκρατία, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τους χρηματοδότες».

Σύμφωνα με το Reuters η Τουρκία είχε χαμηλό ποσοστό καταδίκης για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αναφέρει η έκθεση, επισημαίνοντας τα στοιχεία που παρείχαν αρχές έδειξαν ότι περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι διώχθηκαν το 2017, αλλά μόνο 115 καταδικάστηκαν.

Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να βελτιώσει τις προσπάθειές της για την πρόληψη της «ανύψωσης, μετακίνησης και χρήσης κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφής», τονίζεται σην έκθεση, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ήταν αργή στην παρακολούθηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Η έκθεση καλεί επίσης την Τουρκία να ενισχύσει τη χρήση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για τη διερεύνηση και τη δίωξη διαφόρων τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.