Ηλιούπολη: Η αλήθεια για τον διαγωνισμό LED και η θλιβερή εικόνα του νέου Δημάρχου Χατζηδάκη σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού, δημαγωγίας και ανευθυνότητας.

Κατ΄αρχήν η αλήθεια για τον διαγωνισμό για την ριζική αναβάθμιση του οδικού φωτισμού της πόλης με φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας LED: Ο Δήμος οργάνωσε έναν απόλυτα αδιάβλητο ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έτυχε ευρείας συναίνεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πληρότητα μελέτης και με ουσιαστικούς όρους συμμετοχής και αξιολόγησης.

Την έγκριση της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού εισηγήθηκε και ψήφισε και ο κ. Χατζηδάκης ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων τότε, ενώ ο κ. Ατζινάς αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με κολακευτικά λόγια για την πληρότητα της μελέτης! Η συμμετοχή εταιριών στον διαγωνισμό υπήρξε ικανοποιητική, αφού υπέβαλαν προσφορές 7 εταιρίες, -όταν σε κάποιους άλλους Δήμους συμμετείχαν μόνο 1-2 εταιρίες-. Όπως έχουν δικαίωμα από το νόμο, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού και της σύγκρουσης συμφερόντων των εταιριών μεταξύ τους, κάποιες από τις εταιρίες υπέβαλαν προσφυγές ζητώντας ακύρωση συμμετοχής των άλλων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Η ανεξάρτητη Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών που έκρινε τις προσφυγές αυτές, αποφάσισε ότι όλες οι εταιρίες είχαν κάποιο κώλυμα είτε νομικής φύσεως είτε μη εκπλήρωσης όρων της μελέτης και της διακήρυξης. Έτσι ο διαγωνισμός δυστυχώς δεν κατέληξε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, στην ανάδειξη δηλ. αναδόχου για υλοποίηση του έργου.

Και έρχεται ο κ. Χατζηδάκης τώρα σε μία απίστευτη έκφραση λαϊκισμού, δημαγωγίας, διαστρέβλωσης των πραγμάτων και ανευθυνότητας και επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αυτή την εξέλιξη. Και φυσικά αποσιωπά το γεγονός ότι πριν τη διασπαστική του κίνηση ήταν ο ίδιος ως Αντιδήμαρχος τότε που εισηγήθηκε την έγκριση και ψήφισε και τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού!

Αλλά προκαλεί εντύπωση και το γεγονός ότι ο νέος Δήμαρχος συμπεριφέρεται ως να ασκεί ακόμη αντιπολίτευση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει συνειδητοποιήσει άραγε ότι αυτός είναι πλέον ο Δήμαρχος της πόλης?

Μάλλον δεν μπορεί να αχθεί στο ύψος των περιστάσεων, της σοβαρότητας και των ευθυνών που αναλογούν στη θέση του Δημάρχου της Ηλιούπολης.

Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να εκλάβει την ατυχή ανακοίνωση για τα LED ως προσπάθεια αποπροσανατολισμού της Δημόσιας συζήτησης στην πόλη για να περάσει απαρατήρητη η δημοσιοποίηση της δήλωσης εκλογικών δαπανών της παράταξης Χατζηδάκη, όπου το ύψος της συνολικής δαπάνης για την πιο πολυδάπανη εκλογική εκστρατεία στην πόλη δηλώθηκε στο αστρονομικό ποσόν των 3200 ΕΥΡΩ!

Αν αυτός ήταν ο λόγος της ανακοίνωσης για τα LED, κι αν είναι αυτή η διαφάνεια που επαγγέλλεται ο νέος Δήμαρχος, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. 

Θλιβερή δυστυχώς εικόνα ενός ανθρώπου που δείχνει πολύ μικρό πολιτικό ανάστημα, που έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, που ξεκινάει τη θητεία του με τη χειρότερη συμπεριφορά, που προσπαθεί να διχάζει αντί να ενώνει, που επιβεβαιώνει με τη στάση του ότι είναι πολύ λίγος και ακατάλληλος για το αξίωμα του Δημάρχου.

Πρώτα η Ηλιούπολη 
30/8/2019

Scroll to Top