Ο νέος Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου της πόλης μας Παναγιώτης Κόκλας υπογράφει το σχετικό πρακτικό κατά την χθεσινή του ορκωμοσία

Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Σταύρος Γεωργάκης.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Θέμης Γιαννόπουλος

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Κόκλας. 

Το Notianea.gr εύχεται και στους τρεις να έχουν μια δημιουργική θητεία