Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος με την σχετική υπ. αρ. 364/2023 απόφαση του, ορίζει τη δημοτική σύμβουλο της παράταξης «ΤΩΡΑ Καλλιθέα – ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ» κ. Ευσεβία Κοσμίδου – Πρέντζα, ως Αντιδήμαρχο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία μέχρι το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου.


Συγκεκριμένα η υπ. αρ. 364/2023 ορίζει ως εξής :
την κ. Κοσμίδου – Πρέντζα Ευσεβία, άμισθη Αντιδήμαρχο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :
• Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Η Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με την ανατιθέμενη καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
Η κ. Κοσμίδου – Πρέντζα Ευσεβία είναι Εκπαιδευτικός και Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.