Η νέα ΚΥΑ προβλέπει τα πάντα σε σχέση με τη χρήση μάσκας.

 

 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ προβλέπεται ότι επιβάλλεται η υποχρέωση της χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλη την επικράτεια.

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.

από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται

α)τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυνται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύουν με κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β)τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών.