Ο δήμος Ηλιούπολης, προμηθεύτηκε και τα τελευταία 3 οχήματα που συμπληρώνουν το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της καθαριότητας.

Πρόκειται για:
Ένα πλυντήριο υπόγειων κάδων κατάλληλα εξοπλισμένο για αποκομιδή υπόγειων κάδων – πλύσιμο και απολύμανση (MERCEDES καινούριο).
Ένα φορτηγό 3,5 τόνων ανατρεπόμενο καινούριο για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Και ένα βυτίο 10 τόνων που μετατράπηκε από απορριμματοφόρο σε όχημα το οποίο φέρει κανόνι πυρόσβεσης και ειδική διασωλήνωση για πότισμα δέντρων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.Η μετασκευή έγινε ως δωρεάν παροχή από τα αντισταθμιστικά οφέλη της σύμβασης leasing με την εταιρεία Καούσης.
Έτσι ο Δήμος Ηλιούπολης ολοκλήρωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των οχημάτων του, που προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια στους εργαζόμενους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα στην καθαριότητα.