Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει προκηρύξει την
επιλογή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Θεολογία
στον Σύγχρονο Κόσμο».

Αναφέρεται σε τρεις Ειδικεύσεις:
1. «Θρησκευτικός Τουρισμός»,
2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», και
3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις»
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» προσφέρει υψηλού
επιπέδου εφόδια που χρειάζονται για την κατανόηση, τη συμμετοχή και την επαγγελματική
εμπλοκή στην καινούρια πραγματικότητα μέσα κι έξω από την Ελλάδα, εφαρμόζοντας αυτό που
γνωρίζει να κάνει καλά για 180 χρόνια, δηλαδή να παρέχει επιστημονική κατάρτιση και να
εκπαιδεύει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, αυτού του παλιού και συνάμα σύγχρονου κώδικα,
δηλαδή της θεολογικής σκέψης, στην ανοιχτή, νεωτερική κοινωνία που διαμορφώθηκε στη
σύγχρονη Ελλάδα. Επεκτείνει αυτή τη γνώση τώρα πια σε ένα ριζικά καινούριο τοπίο, και
παρέχοντας πλέον και μεγάλες ευκαιρίες για καινοτόμες επαγγελματικές εφαρμογές, για
απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη σε διοίκηση, στελέχωση και παροχή υπηρεσιών σε
περιηγητές, προσκυνητές και σχετικούς θεσμούς και επιχειρήσεις, τυπική και μη τυπική εκπαίδευση,
ιερατική διακονία, εργασία σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στη
δημοσιογραφία, σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες κ.ά

Η σχετική προκήρυξη:
http://www.theol.uoa.gr/proboli-newn/prosklhsh-ypobolis-aithsewn-ypochfiwn-gia-to-p-m-
s-h-8eologia-ston-sygxrono-kosmo-gia-to-akadhmaiko-etos-2019-2020.html