Τη συνάντηση των εταίρων του έργου: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS (INNOWEE)», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» διοργάνωσε στο
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στην Βουλιαγμένη στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, άνοιξε τις εργασίες της συνάντησης, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η επιτυχής πορεία υλοποίησης του έργου.


Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εταίρων στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης, όπου έχουν τοποθετηθεί τα ενεργειακά πάνελ (τύπου ETICS, αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης και εσωτερικά ξύλινα πάνελ για πυροπροστασία) και το πρότυπο σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου.
Ακολούθως, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στην Βουλιαγμένη στις 16 Οκτωβρίου 2019 την ημερίδα παρουσίασης του έργου, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες, εταιρείες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, παρουσίασε το όραμα, τη στρατηγική και τις δράσεις του Δήμου. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες και οι ερευνητές του έργου μίλησαν για την τεχνολογία των γεωπολυμερών, την πιλοτική μονάδα παραγωγής των νέων πάνελ καθώς και την ανάλυση της αγοράς και το επιχειρηματικό πλάνο των νέων τεχνολογιών.
Η συνάντηση και η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και την Ελληνική εταιρία ερευνών AMSolutions.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου:
http://innowee.eu/ και το https://youtu.be/I5C_CQhKaNY .

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No. 723916”

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No. 723916”