Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ κλείνει οριστικά το εργαστήριο της Αθήνας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (20/8) ότι προέβη σε οριστική άρση της πιστοποίησης του εργαστηρίου αντι-ντόπινγκ της Αθήνας, λόγω μη συμμόρφωσης.

Ο WADA ανέφερε ότι το εργαστήριο, του οποίου είχε αρθεί προσωρινά η πιστοποίηση λόγω έλλειψης θεσμικής υποστήριξης και επενδύσεων, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) εντός 21 ημερών από τη λήψη της απόφασης.

Η άρση της πιστοποίησης σημαίνει ότι το εργαστήριο δεν νομιμοποιείται να αναλύει δείγματα ελέγχου ντόπινγκ για οργανισμούς αντι-ντόπινγκ, οι οποίοι συμμορφώνονται με τον παγκόσμιο κώδικα αντι-ντόπινγκ.

Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση του εργαστηρίου της Αθήνας είχε αρθεί από τον WADA για διάστημα έξι μηνών τον Οκτώβριο του 2019, λόγω μη συμμόρφωσης με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων (ISL), όπως εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Η άρση της πιστοποίησης θα παρέμενε σε ισχύ έως ότου η ελληνική Πολιτεία υλοποιούσε σειρά δεσμεύσεων που είχε αναλάβει έναντι του WADA.

Η προσωρινή άρση πιστοποίησης παρατάθηκε εν συνεχεία στους 12 μήνες, για να χορηγηθεί νέα προθεσμία έξι μηνών, καθώς ελήφθη υπ’ όψη ότι η πανδημία της COVID-19 είχε επηρεάσει την ικανότητα του εργαστηρίου να συμμορφωθεί στους τομείς που ο WADA είχε υποδείξει, ώστε να ανακτήσει το εργαστήριο την πιστοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου άρσης της πιστοποίησης, ο WADA προέβη σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση του εργαστηρίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρμόδιοι δεν είχαν εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων (ISL) και πως το εργαστήριο δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο αναμενόμενο επίπεδο που απαιτείται από ένα εγκεκριμένο από τον WADA εργαστήριο.

Κατά συνέπεια, συστάθηκε πειθαρχική επιτροπή σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων (ISL) και η πρότασή τους για οριστική άρση της πιστοποίησης του εργαστηρίου αντι-ντόπινγκ της Αθήνας εγκρίθηκε την Πέμπτη (19/8) από την Εκτελεστική Επιτροπή του WADA.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του WADA, η σχετική απόφαση έχει προωθηθεί σε όλες τις εθνικές δημόσιες Αρχές, σε εθνικούς φορείς πιστοποίησης, Εθνικούς Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), στις διεθνείς Ομοσπονδίες και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

Scroll to Top