Τη λίστα με τους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις 5 θέσεις των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου διαβίβασε ο υπουργός δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στη Βουλή προκειμένου η διάσκεψη των προέδρων να γνωμοδοτήσει επί των προτεινόμενων.

Συγκεκριμένα για τη θέση του προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που μένει κενή στο τέλος του μήνα μετά την αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου παραμονής της σημερινής πρόεδρου του Ανδρονίκης Θεοτοκάτου , ο υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε τους 6 αρχαιοτέρους αντιπροέδρους στην επετηρίδα. Πρόκειται για τους: Ιωάννη Σαρμά, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαο Μηλιώνη, Άννα Λιγωμένου και Γεωργία Μαραγκού.

Οι 14 αρεοπαγίτες οι οποίοι έχουν την προβλεπόμενη τριετή θητεία στο βαθμό αυτό και προτάθηκαν για την κάλυψη των 5 κενών θέσεων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου είναι σύμφωνα με την επετηρίδα οι εξής: Μαρία Βαρελά, Γεώργιoς Κovτός, Ασπασία Μαγιάκoυ, Αρτεμισία Παvαγιώτoυ, Αλτάvα Κoκκoβoύ, Χρήστoς Βρυvιώτης, Δημήτριoς Γεώργας, Γεώργιoς Αvαστασάκoς, Iωάvvης Μαγγίvας, Διovυσία Μπιτζoύvη, Γεώργιoς Χoϊμές, Μαρία Νικoλακέα, Αβρoκόμη Θoύα και Γεώργιoς Παπαηλιάδης.

Μετά τη γνωμοδότηση της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο -το οποίο θα έχει και τον τελευταίο λόγο- τους δικαστές που θα καλύψουν τις κενές θέσεις.