Οι ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο που ενεργοποιείται τον Απρίλιο

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απριλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το “πλέγμα” παλαιών και νέων ρυθμίσεων για χρέη στην εφορία, τον ΕΦΚΑ και τους Δήμους.

Η κυβέρνηση επανενεργοποιεί παλαιές ρυθμίσεις των 120 και των 36 ή 72 δόσεων προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους οφειλέτες τις είχαν απολέσει να επανενταχθούν σε αυτές και να επωφεληθούν από τα ευεργετήματα τους, όπως η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Δίνει όμως και τη δυνατότητα σε οφειλέτες που βαρύνονται με νέα χρέη, που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, είτε αρρύθμιστα είτε ρυθμισμένα με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων, να τα εντάξουν σε μια νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, που θα φθάνουν μέχρι και τις 36 ή τις 72.

Το μόνο που εκκρεμεί είναι η νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τα εξής:

* αναβίωση 72 και 120 δόσεων. Όσοι έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ΑΑΔΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Ιουλίου. Όσον αφορά τις δόσεις που χάθηκαν, αυτές θα ενσωματωθούν στο τέλος της ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κι άλλα χρέη που παραμένουν αρρύθμιστα, θα πρέπει να τα εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων (αφορά τις έκτακτες οφειλές όπως κληρονομιάς) μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

Scroll to Top