Παλαιό Φάληρο: Ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους

Ευνοϊκές προβλέψεις για ρύθμιση των οφειλών προς τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου προβλέπονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Νόμου (Ν.4611/2019).

Καθώς το ενδιαφέρον των Δημοτών είναι μεγάλο, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ενημερώνει τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ότι μπορούν να το κάνουν μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2019 και τους καλεί να προσέλθουν προς τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και των οφειλών τους που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους αλλά και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 17.5.2019) ήτοι έως τις 17 Ιουλίου 2019 και οι οποίες οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς τον Δήμο να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Mε βάση τον Ν. 4611/2019 προβλέπονται τα εξής για ρύθμιση των οφειλών (απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα).

Α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
Β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
Γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
Δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
Ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαστικής αμφισβήτησης απαιτείται παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα και κατατίθεται στο Ταμείο σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 2020224 & 213 2020225 για οποιαδήποτε πληροφορία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις αναστέλλονται άμεσα τυχόν αναγκαστικά μέτρα που είχαν ξεκινήσει εις βάρος των οφειλετών.

Scroll to Top