Παρακολουθούμε εδώ κ μέρες, την προσπάθεια της δημοτικής αρχής αλλά κ εκλεγμένων με την αντιπολίτευση συμβούλων, να προσπαθούν να παρουσιάσουν ως «έργο» το αυτονόητο της αποκομιδής των σκουπιδιών.
Ένα στα αλήθεια πραγματικό πρόβλημα της πόλης για το οποίο όμως δε λέγεται όλη η αλήθεια.
Πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων κ των διαθέσιμων μέσων (οχήματα κλπ) δεν επαρκούν.
 
Με αποτέλεσμα σε μία ήδη επιβαρυμένη κατάσταση κ λόγω των αδειών των εργαζομένων για το καλοκαίρι η δημοτική αρχή, οι υπόλοιποι εκλεγμένοι σύμβουλοι, αλλά κ πολίτες με καλή πρόθεση να δημιουργήσουν κατάσταση τρομερής έντασης κ φόρτου εργασίας στους εργαζομένους.
Αν συνυπολογίσουμε την ελλειπή εκπαίδευση της εργαζόμενης λόγω του ότι ήταν νεοπροσληφθείσα και έπρεπε άμεσα να καλύψει τον παραπάνω φόρτο εργασίας, το κακό δε θα αργούσε να γίνει.
Ως εκ τούτου,για να λυθεί το πρόβλημα:

-Εδώ κ τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επαρκή χρόνο εκπαίδευσης.

-Να σταματήσει το ξεζούμισμα των εργαζομένων από την δημοτική αρχή.

-Να μη δεχτεί κανείς εργαζόμενος χωρίς επαρκή εκπαίδευση κ μέτρα ασφαλείας να κάνει μια τόσο βαριά δουλειά.

-Αύξηση της χρηματοδότησης για επαρκή μέσα αποκομιδής σκουπιδιών, ανακύκλωσης κλπ.

Μανιάτης Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης με την ΜΑΧόμενη Ηλιούπολη.