Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – 1ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το 1ο ανοιχτό επιχειρηματικό εργαστήριο με θέμα: «Νομικό πλαίσιο / σύσταση επιχειρήσεων»  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στα πλαίσια υλοποίησης του β’ κύκλου του Προγράμματος Υποστήριξης  Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα θέματα που θα αναλυθούν αφορούν τις διαδικασίες σύστασης εταιρειών, κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και συμβάσεις εργασίας και εμπιστευτικότητας.

Το επιχειρηματικό εργαστήριο είναι το πρώτο σε μία σειρά ανοιχτών εργαστηριών του Προγράμματος. Σημειώνεται, ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που, μετά από αίτηση τους, παίρνουν μέρος στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου,  έχουν ήδη ξεκινήσει τη συμβουλευτική μέσω συναντήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου.

Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο 2132020730, grafergasias@vvv.gov.gr ή με τον επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου στο 2107717900, info@prismaconsulting.gr.

Το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ιδιοκτήτες υφιστάμενων επιχειρήσεων της πόλης αλλά και γενικότερα όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τη θεματολογία του. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο:

Scroll to Top