Σήμερα Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 συνεδρίασε η δημοτική ομάδα της παράταξης μας και πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

Επέλεξε ως επικεφαλής της δημοτικής ομάδας τον κ. Πανταζόπουλο Ηλία πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η πρόταση της παράταξης μας στο δημοτικό συμβούλιο για την κάλυψη των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής που μας αναλογούν θα είναι:

Για την οικονομική επιτροπή τακτικά μέλη οι κ.κ. Καλούδης Κωνσταντίνος και Ψυρρόπουλος Ευστάθιος και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Γρηγορέας Ιωάννης και Μπασούρης Μαρίνος.

Για την επιτροπή ποιότητας ζωής τακτικά μέλη οι κ.κ. Ζαννιάς Αναστάσιος και Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και αναπληρωματικά οι κ.κ. Καλαρρύτης Χρήστος και Σκλαβενίτη Ιωάννα.

Για τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου θα προταθεί για την πρώτη θητεία ο κος Γιαννόπουλος Θέμης και για τη δεύτερη η κα Κορμά Δήμητρα.

Επίσης η κα Κορμά Δήμητρα αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας των θεσμών του δημοτικού ραδιοφώνου, του ανοικτού πανεπιστημίου και του κοινωνικού φροντιστηρίου, εάν βεβαίως συνεχιστούν από την επόμενη δημοτική αρχή.

Μετά την τοποθέτηση των νέων αντιδημάρχων θα ανακοινωθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας που θα αναλάβουν την παρακολούθηση των αντίστοιχων τομέων.

Θα ανακοινωθούν επίσης και οι εκπρόσωποί μας στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου και των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης ΠΕΔΑΚΕΔΕΣΠΑΥ.

Τέλος εάν διατηρηθεί ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης από την επόμενη δημοτική αρχή, η παράταξη μας θα έχει δική της πρόταση.

Ενημερώνουμε επίσης τους συμπολίτες μας ότι πρόεδρος της παράταξής μας θα παραμείνει ο π. δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος, ο οποίος σε συνεργασία με τα όργανα της παράταξης και με τη δημοτική ομάδα θα προετοιμάσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκλογή νέου προέδρου της παράταξης, ο οποίος θα είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος για τις επόμενες εκλογές.

Δελτίο Τύπου «Πρώτα η Ηλιούπολη»