ΣτΕ: Αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου ενώ «διασώθηκαν» κατά πλειοψηφία ως συνταγματικές άλλες διατάξεις, όπως ο ΕΦΚΑ.

Με 5 αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγη ώρα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έβαλε τέλος στη φημολογία που ακολούθησε την ολοκλήρωση των διασκέψεων πριν από ένα και πλέον χρόνο.

Βαρύνουσας σημασίας είναι ότι οι αποφάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κανένας (ούτε οι προσφεύγοντες) δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αναδρομικά για διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του ΣτΕ Μαίρη Σάρπ, κρίθηκαν:

● αντισυνταγματικός ο υπολογισμός των εισφορών για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες,

● συνταγματικός ο ΕΦΚΑ και η υπαγωγή σε αυτόν του συνόλου εργαζομένων και συνταξιούχων,

●συνταγματικός ο επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2014,

●αντισυνταγματικός ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων,

●αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων σε μεγάλες συντάξεις και συνταξιούχους με πολλά έτη εργασίας.

Αναλυτικά οι 5 αποφάσεις του ΣτΕ:

Συνταγματικός ο ΕΦΚΑ

Η Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία έκρινε συνταγματικό τον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ) και την υπαγωγή σε αυτόν όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας, ασθένειες, θάνατος), οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, η δημιουργία του ενιαίου φορέα.

Το δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνει εκτός ΕΦΚΑ λόγω της ειδικής σχέσης που έχουν με το κράτος.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους υπήρξε μειοψηφία που υποστήριξε ότι πρέπει να έχουν χωριστό ασφαλιστικό φορέα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Αντισυνταγματικός κρίθηκε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε σύγκριση με τους μισθωτούς.

Κρίθηκε αντισυνταγματικό το όριο του 20% των εισφορών (το οποίο ήδη έχει μειωθεί με μεταγενέστερο νόμο), όπως και το 6% για τους μισθωτούς.

Οι δικαστές έκριναν ότι προσβάλλεται η αρχή της ισότητας.

Οι συντάξεις

Το Δικαστήριο έκρινε συνταγματικό κατά οριακή πλειοψηφία 13 έναντι 12 ψήφων τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31η Δεκεμβρίου του 2014.

Το δικαστήριο επίσης έκρινε στο θέμα αυτό ότι στον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου υπάγονται όλοι και οι παλιοί και οι μελλοντικοί.

Οι δικαστές έκριναν ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Κατά τους δικαστές που μειοψήφισαν, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

Αναλογιστικές μελέτες

Κατά πλειοψηφία κρίθηκαν συνταγματικές οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου για τις κύριες συντάξεις διότι είχαν αναλογιστικές μελέτες από την αρμόδια Αρχή.
Επιπλέον υπήρξε και έγγραφο που πιστοποιούσε τη σοβαρότητά της από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Αντίθετα, για τις επικουρικές δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες και οι διατάξεις τους κρίθηκε ότι έχουν θέμα συνταγματικότητας..

Έτσι, το ΣτΕ ακύρωσε τις αποφάσεις για τις παλιές και μελλοντικές επικουρικές.

Όμως οι επικουρικές έχουν και δεύτερη αντισυνταγματικότητα.

Κατά πλειοψηφία κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη για την περικοπή για των επικουρικών συντάξεων όταν το σύνολο της σύνταξης είναι άνω των 1.300 ευρώ.

Το ΣτΕ κατά πλειοψηφία έκρινε αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων κυρίως για τις μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν πολλά έτη εργασίας.

Κρίθηκε αντισυνταγματικό το ανώτατο πλαφόν αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.

Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το κράτος εγγυάται τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος σε περίπτωση προβλήματος και ανάγκης.

Scroll to Top