Στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το κλίμα και την ενέργεια ( www.simfonodimarxon.eu ) συνεχίζει να συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά την υπογραφή του νέου συμφώνου που θέτει στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 του Δήμου κατά 40% έως το 2030 μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ήδη ο Δήμος συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχου από το 2014 όταν είχε τεθεί στόχος τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με σειρά ενεργειακών παρεμβάσεων του κατάφερε να ξεπεράσει τον στόχο από το 2018 ενώ σήμερα η μείωση των εκπομπών του Δήμου υπερβαίνει το 35% σε σχέση με το 2014. Σήμερα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσχωρεί στο νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια μέσω του οποίου δεσμεύεται:
– να υπερβεί τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2030, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην επικράτεια τους τουλάχιστον κατά 40%, μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).
– να υποβάλει το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) εντός του έτους που έπεται της επίσημης υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων.
– να προσαρμόσει τις αστικές δομές, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων.
– να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών στη γεωγραφική περιοχή τους προκειμένου τούτη να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης, προσδιορίζοντας τις πολιτικές και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου αυτού.
– να υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης, τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του.

– να μοιράζεται την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους με άλλες εδαφικές ενότητες.
– να διοργανώνει Ημέρες Ενέργειας ή Ημέρες Συμφώνου των Πόλεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν άμεσα των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, καθώς
και να ενημερώνουν τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τους.
– να συμμετέχει και να συμβάλει στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της ΕΕ για μια «Ενεργειακά Βιώσιμη Ευρώπη»
– να διαδώσει το μήνυμα του Συμφώνου στα κατάλληλα φόρουμ και, ειδικότερα, να παροτρύνει και άλλους δημάρχους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε πως ο Δήμος έχει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των καταναλώσεων σε απόλυτη προτεραιότητα. Ενημέρωσε το σώμα πως ήδη έχουν προγραμματιστεί σειρά δράσεων όπως μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, η χρήση ηλεκτροκίνησης και η εγκατάσταση φυσικού αερίου σε όλα τα δημοτικά κτήρια και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες των δημοτικών εγκαταστάσεων
οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του συμφώνου των δημάρχων πολύ νωρίτερα από το 2030.

Scroll to Top