«Καθαρό Περιβάλλον…χωρίς καπνό και άτμισμα» Καθαρισμός ανατολικής παραλίας Βάρκιζας από τη FairLife L.C.C. και το Δήμο Βάρης Βούλας…