Εικοσιοκτώ από τα καλύτερα ιστιοφόρα του ελληνικού στόλου αλλά και σκάφη με ξένες σημαίες θα ανοίξουν πανιά σήμερα…