Ζητούν από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση. «Aνέφικτο να πραγματοποιηθεί η εξέταση με την τιμή των rapid…