Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η υπερκοστολόγηση νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη. Μάλιστα, η πρόσφατη…