Οι συναλλαγές μεταξύ συγγενών μπορούν πλέον να αποτρέψουν την επιβολή φόρων 20% και 40%, η οποία προβλέπεται γι’…