Χρηματοδότηση βρήκαν δύο μελέτες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και για τη δημιουργία ενός κυτταρικού προϊόντος με Τ λεμφοκύτταρα,…