«Πρόσφατα έγιναν αρκετές διορθωτικές κινήσεις που ανέκοψαν το κύμα φυγής από το νηολόγιο, αλλά χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις…