Δυο μέτρα και δυο σταθμά διακρίνει η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη ναυτιλία…