»Υπήρχε μια χώρα όπου όλοι ήταν κλέφτες». Τη νύχτα κάθε κάτοικος έβγαινε με αντικλείδια κι ένα φανάρι και…