Πόσα σωματίδια κορονοϊού χρειάζονται για να κολλήσει κανείς;  Με άλλα λόγια, ποια είναι η λεγόμενη λοιμογόνος δόση της…