Στα τέλη Ιανουαρίου, θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 36.500 ωφελούμενους ενώ στην συνέχεια θα προκηρυχθεί πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών…