Αν έχουμε κάποια ελπίδα να διατηρήσουμε την κλιματική αλλαγή εντός ασφαλών ορίων, οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να…