Έφτασε τα 5.000.000 TEU για το τρέχον έτος η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, με το εμπορευματοκιβώτιο…