Το Instagram διέθεσε την επιλογή λειτουργίας dark mode καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να προσθέσουν την δυνατότητα…