Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα του ελληνικού νηολογίου, το υπουργείο Ναυτιλίας…