Στις πρωτοβουλίες, τις δράσεις αλλά και στις συνέργειες μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε…