Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο έπεσε στην αντίληψη μας σχετικά με τους δαιδαλώδεις τρόπους εξαγοράς ελληνικών επιχειρήσεων με τα…