Το όπλο με το οποίο χιλιάδες Έλληνες φύλαξαν σκοπιά, καθάρισαν, αποσυναρμολόγησαν και έριξαν τις βολές τους, το θρυλικό…