Ανακοινώθηκαν οι γενικοί γραμματείς της προεδρίας της κυβέρνησης, που θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό τριών τομέων. Πρόκειται…