Έπειτα από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη, πραγματοποιήθηκαν, εχθές στο Υπουργείο Εσωτερικών, διαδοχικές…