Η κλιματική μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στο ελληνικό ΑΕΠ, επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης…