Με επιστολή προς το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση ο δημοτικός σύμβουλος Γρίβας Γιώργος, ο οποίος είχε εκλεγεί…